Про нас

Громадська спілка "Рада поведінкових аналітиків України”

є добровільним об'єднанням юридичних та фізичних осіб, створеним для захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб, а також надання організаційної, освітньої, правової та іншої допомоги сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, зокрема з аутизмом, які потребують особливих умов розвитку, спрямованих на освіту, соціальну реабілітацію і підтримку таких дітей, їх адаптацію у суспільстві.
Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та Статутом. Правовою основою діяльності Спілки є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Спілкою у межах їх статутних повноважень і є обов'язковими для всіх членів.
Спілка вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
Код ЄДРПОУ 42981696

Основні цілі:

● Визначення на державному рівні дисципліни "Прикладний Аналіз Поведінки" (ПАП)● Визначення спеціальності "поведінковий аналітик" в класифікаторі професій України● Створення професійного суспільства, яке буде практикувати у рамках професійної етики

Основними завданнями Спілки є:

● Визначення на державному рівні дисципліни "Прикладний Аналіз Поведінки" (ПАП)● Визначення спеціальності "поведінковий аналітик" в класифікаторі професій України● Створення професійного суспільства, яке буде практикувати у рамках професійної етики

Структура Спілки:

Управління Спілкою здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Спілки.

Органами управління Спілки є:

● Загальні збори членів Спілки,● Голова Спілки,● Заступник Голови Спілки.и.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration