Кодекс етики інструктора ПАП

Етичний кодекс інструктора з прикладного аналізу поведінки описує етичні вимоги як до інструкторів, так і до кандидатів. Усі інструктори і кандидати мають дотримуватися цього кодексу. Через те, що інструктор не є незалежними практикуючими спеціалістами і проходять постійні супервізії власної практики, їхні куратори або супервізори мають також бути ознайомлені з цим кодексом.

На додаток до конкретних складових кодексу, наведених нижче, усі інструктори та кандидати повинні:● надавати Раді поведінкових аналітиків України (РПАУ) правдиву та достовірну інформацію;● отримуватися усіх вимог використання інтелектуальної власності РПАУ (див. пункт 10.03 Кодексу професійної та етичної відповідності поведінкових аналітиків);● дотримуватися правил РПАУ, враховуючи, окрім іншого, правила, пов'язані з шахрайством, фальсифікацією інформації та несанкціонованим збором;● відповідати усім вимогам РПАУ стосовно навчання, оцінювання, перевірок та супервізій інструкторів ПАП.

1.0 ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА

1.01 Інструктори ПАП сприяють популяризації цінностей та основних принципів поведінкового аналізу, постійно їх підтримують.

1.02 Інструктори ПАП зобов'язані бути ознайомленими з цим кодексом. Необізнаність або неспроможність зрозуміти цей кодекс не виправдовує неетичну поведінку.

1.03 Інструктори ПАП залишаються чесними та відтворюють атмосферу, яка сприяє чесній поведінці інших. Вони популяризують етичну культуру в робочому середовищі та доводять цей кодекс до відома інших людей.

1.04 Інструктори ПАП поводяться згідно з законом та етичними нормами, професійного середовища та соціуму, до яких вони належать. Вони не заохочують інших до шахрайства, незаконних або неетичних дій.

1.05 У разі, якщо етичні обов'язки інструктора ПАП розходяться з нормами та діями роботодавця, інструктор має повідомити свого супервізора про ці розбіжності, задокументувати відповідні дії та описати вирішення цього питання у письмовій формі.

1.06 Інструктори ПАП уникають множинних зв'язків з клієнтами, кураторами або супервізорами. Якщо такого роду зв'язок розвинувся
за непередбачуваних обставин, вони мають повідомити про це свого куратора або супервізора і намагатися знайти рішення цього питання. У разі, якщо куратор або супервізор має відношення до цієї ситуації, інструктор ПАП має доповісти про це людині, якій підзвітний, власне, сам куратор або супервізор.

1.07 Інструктори ПАП не вступають у статеві стосунки з клієнтами, кураторам або супервізорами. Інстурктори уникають статевих стосунків з
колишніми клієнтами, кураторами або супервізорами протягом принаймні 2 (двох) років після припинення робочих стосунків.

1.08 Інструктори ПАП усвідомлюють, що їхні особисті проблеми або конфлікти з іншими можуть вплинути на їхню здатність виконувати свої обов'язки, тому вони утримуються від надання послуг в цей час.

1.09 Інструктори ПАП дотримуються усіх зобов'язань за контрактом та виконують свої обов'язки на вищому рівні, не погоджуючись на те, чого не можуть виконати.

1.10 Інструктори ПАП не роблять помилкових, неправдивих, невірних, перебільшених або сфальсифікованих публічних заяв стосовно своєї роботи або компетентності.

1.11 Інструктори ПАП надають поточний та вірний перелік офіційних документів (наприклад: ступенів, дипломів, сертифікатів) клієнтам, роботодавцям, кураторам або супервізорам на вимогу. Роботодавці, куратори або супервізори мають одразу бути повідомленими про зміни в офіційній документації.

1.12 Інструктори ПАП намагаються вирішити складні питання неофіційно, якщо це можливо, не порушуючи конфіденційності. Для початку вони звертаються до своїх кураторів або супервізорів, а потім долучають і людину, яка причетна до цієї ситуації. Інструктори ПАП фіксують усі свої спроби вирішити ці питання. Якщо з ситуацією не можна розібратися неофіційно, вони звітують відповідній особі (наприклад: роботодавцю, директору або в наглядовий орган). У випадку, коли ситуація відповідає вимогам звітування РПАУ, інструктори ПАП мають подати офіційну скаргу в РПАУ до Комісії з питань етики.

2.0 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ

2.01 Інструктори ПАП відстоюють права та переваги клієнтів.
2.02 Якщо інструктори ПАП дізнаються про порушення законних прав клієнта, або коли певна ситуація наражає клієнта на небезпеку, інструктори ПАП мають вжити заходи задля того, щоб захистити клієнта. Названі заходи включають, окрім інших:1. зв'язок з відповідними особами;2. дотримання принципів діяльності організації;3. консультування зі своїм куратором або супервізором;4. фіксування усіх спроб вирішити це питання.
2.03 Надаючи свої послуги, інструктори ПАП унеможливлюють дискримінацію, не принижують та не чинять тиск на певних осіб або групи людей через їхній вік, стать, расу, культуру, національність, релігію, сексуальну орієнтацію, порушення працездатності, мову, соціально-економічний статус або будь-які інші причини, обумовлені законом. Інструктори ПАП визнають власні обмеження та отримують відповідне навчання, консультування та супервізії, надаючи послуги поведінкових спеціалістів особам або групам людей, захищеним від дискримінації державою.
2.04 Інструктори ПАП не приймають подарунки від клієнтів та не дарують їх останнім.
2.05 Інструктори ПАП не мають права оприлюднювати особисті дані клієнтів, у тому числі в соціальних мережах. Вони повинні уникати ситуацій, де подібна інформація може бути розповсюджена кимось іншим, а саме, будь-яка особиста інформація в письмовій формі, фото, відео тощо.
2.06 Інструктори ПАП завжди отримують дозвіл клієнтів та співробітників записувати інтерв'ю та сесії з надання послуг. Отримати згоду треба від кожної окремої людини особисто в пісьмовій формі.
2.07 Інструктори ПАП стоять на захисті конфіденційності та приватності їхніх клієнтів. Інструктори використовують лише актуальні відомості про персональні дані в будь-якому обміні інформацією, пов'язаному з робочою діяльністю (наприклад: консультуванні, електронних листах, звітах). Вимоги дотримання конфіденційності та приватності мають бути обумовлені законом або регулятивними документами організації.
2.08 Інструктори ПАП обговорюють конфіденційну інформацію лише з тими, хто має володіти цією інформацією. Конфіденційна інформація містить, окрім іншого:1. інформацію про будь-кого, з ким RBT працює;2. інформацію про будь-кого, кому RBT надає послуги.Інструктори ПАП зберігають конфіденційність, працюючи з документацією в їхньому розпорядженні, а це будь-які друковані документи, електронні листи або документація в інших форматах. Опрацювання документації включає створення, зберігання, доступ, передачу або видалення будь-яких документів.
2.09 Інструктори ПАП ніколи не розголошують конфіденційну інформацію без згоди клієнта. Винятком може стати лише необхідність узгодження з законом або відповідна вимога закону. Це включає, окрім іншого:1. забезпечення необхідними послугами;2. отримання відповідних консультацій;3. захист клієнта або когось іншого від нанесення їм будь-якої шкоди.
2.10 Інструктори ПАП створюють, опрацьовують, передають, зберігають та утилізують документацію або дані, які мають відношення до їхніх послуг:1. згідно з законодавчими правовими нормами, постановами та положеннями;2. згідно умов цього кодексу та шляхом, який дозволяє передання послуг без перешкод в будь-який момент.

3.0 КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.01 Інструктори ПАП працюють лише під постійним пильним наглядом кваліфікованого куратора або супервізора.
3.02 Інструктори ПАП виконують вказівки своїх кураторів або супервізорів та доводять до їхнього відома випадки, коли їх просять зробити щось поза межами їхньої кваліфікації.
3.03 Інструктори ПАП мають бути компетентними у сферах надання послуг поведінкових спеціалістів.
3.04 Інструктори ПАП не можуть працювати з новими групами населення без належної підготовки та нагляду.
3.05 Інструктори ПАП надають послуги поведінкових спеціалістів лише в межах чітко визначених ролей.
3.06 Під час надання послуг, інструктори ПАП спілкуються з клієнтами простими й доступними для розуміння способами.
3.07 Інструктори ПАП збирають та демонструють дані таким способом, який дозволяє приймати рішення та робити рекомендації задля подальшої розробки та складання програм розвитку.
3.08 Якщо інструктори ПАП надають послуги, які не підпадають під категорію поведінкового аналізу, вони не посилаються, не демонструють та в жодному разі не використовують свій сертифікат інструктора ПАП під час відповідної практики.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration